Rūpējoties par līvu (lībiešu) tautas unikālās kultūras un tradīciju saglabāšanu un turpināšanu, Borisa un Ināras Teterevu fonds kopš 2014. gada sniedz atbalstu “Līvu (lībiešu) savienības LĪVOD ĪT” darbībai. Atbalsts sekmē darbus Rīgā un reģionālajās nodaļās Kolkā, Mazirbē un Ventspilī.

Ar fonda atbalstu tiek rīkota lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu vasaras nometne "Mierlinkizt", kā arī gadskārtējie lībiešu svētki un līvu karoga svētki.

Kopā ar partneriem sagatavota “Lībiešu gadagrāmata 2016”, organizētas Somugru dienas Cēsīs, Rīgā un Ventspilī un citi pasākumi.

2017. gadā atbalsts organizācijai turpinās. Tostarp ar fonda līdzfinansējumu tiek veikta lībiskās kultūrapziņas simbola - Lībiešu tautas nama Mazirbē - atjaunošana.

Par lībiešu tradīcijām „Kultūras rondo” uzziniet sarunā ar Līvu Savienības vadītāju Ievu Ernštreiti.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.