2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds sāka trīs gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar ANO Attīstības programmu un Nacionālo Lauksaimniecības ražotāju asociāciju ievieš programmu Gvinejas – Bisavas Republikā - Bafatas un Gabu reģionā, kā arī Suzana apgabalā.

Gvineja - Bisava ir valsts Rietumāfrikā (bijusī Portugāles kolonija, neatkarību ieguva 1973. gadā). Salīdzinoši - tās platība atbilst 55% Latvijas teritorijas, to apdzīvo 1,7 miljoni iedzīvotāju. Pašlaik šīs Āfrikas valsts nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju veido vien 6% no Latvijas rādītāja, un tieši lauksaimnieku kopienas ir visnabadzīgākās. Šo kopienu pārstāvji nevar pilnā mērā izmantot savas sociālās un politiskās tiesības, viņi nevar piekļūt valdības pakalpojumiem; dzīvo ļoti ierobežotos apstākļos un nespēj uzturēt labu dzīves kvalitāti.

Programmas mērķis ir padarīt efektīvāku laukkopību rīsu, Indijas riekstu, un sīpolu audzētāju saimniecībās, kā arī mazināt tirgus barjeras mazajiem lauksaimniekiem, dodot iespēju nabadzīgākajām lauku saimniecībām attīstīt ražošanu un palīdzēt izveidot saražoto produktu noieta struktūras. Tas ļauj šiem lauksaimniekiem labāk izmantot tirgus iespējas un palielināt ienākumus savai iztikai.

Šī programma uzlabos investīciju atdevi 3000 saimniecībām, uzlabojot produktivitāti un saražoto produktu kvalitāti, nodrošinot tehnisko palīdzību un ieviešot finanšu mehānismus, kas atbalsta ieguldījumus ražošanā ar pievienoto vērtību. Programmas aktivitātes iekļaus: apmācību, ražošanas un apstrādes vietu izveidi, atbalsta sniegšanu sadarbības veidošanā ar finanšu institūcijām, sadarbības veidošanu ražošanas sektora atbalstam nacionālā līmenī.

2013. gadā veikta situācijas izpēte reģionā un jau pirmajā projekta - 2014. - darbības gadā, neskatoties uz būtiskām politiskām pārmaiņām un valsts pārvaldes struktūru veidošanos, ir veiktas vairākas aktivitātes, lai nodrošinātu ar sālsūdeni piesārņoto rīsu lauku attīrīšanu, veiktu mazo lauksaimnieku apmācību par saimniecības dažādošanu, ražas palielināšanu un apūdeņošanas sistēmām. Izveidojusies cieša sadarbība ar lauku sieviešu organizāciju federāciju APALCOF.

 

 

 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.